Kiểm định nhiệt kế cầm tay

Các kỹ thuật viên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ tại chỗ bằng nhiệt kế cầm tay tại hiện trường nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cách tốt nhất là kiểm tra nhiệt kế cầm tay, loại thuỷ ngân hoặc điện tử, so với tham chiếu chính xác trước khi bắt đầu các vòng để kiểm tra điểm đó.

nhiet ke fluke

Tốt nhất, nhiệt kế sẽ được kiểm tra càng gần càng tốt với kết quả đo nhiệt độ dự kiến. Ví dụ, nhiệt độ dự kiến ​​của khí trong đường ống. Nhiệt kế điện tử cá nhân (PET) có thể được kiểm tra tại hiện trường bằng giếng khô di động. Giếng khô được đặt ở nhiệt độ dự kiến ​​và đưa nhiệt kế vào để kiểm tra số đọc.

Nhiệt kế cũng có thể được kiểm tra trong văn phòng, phòng thí nghiệm hoặc nếu ở khu vực hẻo lánh, tại kho dụng cụ bằng thiết bị hiệu chuẩn khối khô hoặc microbath.

Các khối khô không phù hợp với nhiệt kế thuỷ ngân, vì vậy việc kiểm tra độ chính xác được thực hiện bằng cách sử dụng bể chất lỏng nhiệt độ không đổi, chẳng hạn như Fluke Calibration 6330.

Nếu sai số của nhiệt kế chứa đầy chất lỏng là lớn, tốt nhất là loại bỏ nhiệt kế. Một lựa chọn khác nếu nhiệt kế hơi lệch là viết bảng hiệu chỉnh và điều chỉnh số đọc cho phù hợp.

Một số nhiệt kế điện tử cầm tay có thể được hiệu chuẩn lại nếu kết quả đo bị tắt, mặc dù phải thay những nhiệt kế khác.

Trả lời