Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6G

Nhà sản xuất:
  • Ghi 16000 điểm
  • Dải đo nhiệt độ: -40 ℃ ~ 85 ℃
  • Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ngoài bọc propylene glycol
  • 3 kiểu đo nhiệt độ độ ẩm
  • Độ chính xác lên đến ± 0,3 °C