Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RCW-360 Plus 4G

RCW-360 Plus 4G là phiên bản cập nhật của RCW-360 4G, hỗ trợ theo dõi nhiệt độ, cảnh báo, ghi dữ liệu, tải lên dữ liệu, in qua Bluetooth và định vị GSP. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, dịch vụ ăn uống, hậu cần và các ngành công nghiệp yêu cầu chứng nhận hệ thống HACCP.

Gọi nhanh để được giá tốt
Mã: Elitech RCW-360 Plus 4G Danh mục: