Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech Tlog 100H

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: -30 ℃ ~ + 70 ℃
  • Độ phân giải: 0,1 ℃
  • Độ chính xác: Nhiệt độ: ± 0,3 ℃
  • Loại cảm biến: Cảm biến nhiệt độ bên ngoài
  • Bộ nhớ: 32000 điểm (MAX)
  • Khoảng thời gian ghi nhật ký: 10 giây ~ 24 giờ (10 phút theo mặc định)