Nhiệt kế tự ghi dùng 1 lần Elitech TI-1S

Nhà sản xuất:

Elitech TI-1S là dải chỉ thị nhiệt độ có chức năng giao tiếp NFC, được sử dụng chủ yếu trong khoa học đời sống, tác nhân sinh học, thực phẩm dây chuyền lạnh, dụng cụ chính xác và các kịch bản ứng dụng khác. Được sử dụng như loại nhiệt kế tự ghi sử dụng 1 lần duy nhất.

Gọi nhanh để được giá tốt
Mã: Elitech TI-1S Danh mục: