Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm không dây Elitech RCW-2200 (Làm việc với RCW-2000WIFI)

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: nhiệt độ: -30 ℃ ~ 65 ℃
  • Độ ẩm: 10 ~ 100% RH
  • Độ chính xác: nhiệt độ: 0,5 ℃;
  • Độ chính xác độ ẩm: 5% RH
  • Khoảng thời gian ghi: 1 phút ~ 24 giờ
  • Chế độ tải lên: LoRa
  • Dung lượng bộ nhớ: 20.000 lần đọc
  • Cấp bảo vệ: IP65
  • Tần số hoạt động: 470 ~ 510 MHz ISM