Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech Tlog B100EH

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo nhiệt độ: -40 ℃ ~ + 85 ℃
  • Độ phân giải: 0,1 ℃ / 0,1 ° F
  • Độ ẩm Phạm vi đo: 10% RH ~ 90% RH
  • Loại cảm biến: Cảm biến kết hợp nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài
  • Bộ nhớ: 32000 điểm (MAX)
  • Khoảng thời gian ghi nhật ký: 10 giây ~ 24 giờ (10 phút theo mặc định)